(024)3665.8888
info@yp.edu.vn
Chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ viễn thông thế hệ tiếp theo: VNPT đã sẵn sàng! 1/07/2022

Chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ viễn thông thế hệ tiếp theo: VNPT đã sẵn sàng!

Đi tiên phong trong việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ tiếp theo 5G tại thị trường Việt Nam, nỗ ...
Thuyết trình SPDV số VNPT tại TTKD VNPT – Ninh Bình 13/05/2022

Thuyết trình SPDV số VNPT tại TTKD VNPT – Ninh Bình

VNYP là đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển nguồn nhân lực và đào tạo uy tín và chuyên nghiệp cho ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc KH – VNPT Bắc Giang 13/05/2022

Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc KH – VNPT Bắc Giang

VNYP là đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển nguồn nhân lực và đào tạo uy tín và chuyên nghiệp ...