(024)3665.8888
info@yp.edu.vn

Điều khoản & quy tắc

Bạn cần có tài khoản cho hầu hết các hoạt động trên nền tảng của chúng tôi, bao gồm mua và truy cập nội dung hoặc gửi nội dung để xuất bản. Khi thiết lập và duy trì tài khoản của mình, bạn phải cung cấp và tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, bao gồm cả địa chỉ email hợp lệ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài khoản của mình và mọi thứ xảy ra trên tài khoản của bạn, bao gồm bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào (đối với chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác) do ai đó sử dụng tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần phải cẩn thận với mật khẩu của mình. Bạn không được chuyển tài khoản của mình cho người khác hoặc sử dụng tài khoản của người khác. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản, chúng tôi sẽ không cấp cho bạn quyền truy cập đó trừ khi bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi cần để chứng minh bạn là chủ sở hữu của tài khoản đó.